ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Τον περασμένο μήνα μια παγκόσμια έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον ΟΗΕ. Η μόνη ερώτηση που υποβλήθηκε ήταν:
"Παρακαλώ εκφέρατε την τίμια και ειλικρινή γνώμη σας για τη λύση στο πρόβλημα της έλλειψης τροφίμων στον υπόλοιπο κόσμο".
Η έρευνα ήταν μια αποτυχία.
Στην Αφρική δεν ήξεραν τι σημαίνει "τρόφιμα".
Στην ανατολική Ευρώπη δεν ήξεραν τι σημαίνει "τίμια".
Στην Αγγλία δεν ήξεραν τι σημαίνει "ειλικρινή".
Στη δυτική Ευρώπη δεν ήξεραν τι σημαίνει "έλλειψη".
Στην Ελβετία δεν ήξεραν τι σημαίνει πρόβλημα.
Στην Κίνα δεν ήξεραν τι σημαίνει "γνώμη".
Στη Μέση Ανατολή δεν ήξεραν τι σημαίνει "λύση".
Στη Νότια Αμερική δεν ήξεραν τι σημαίνει "παρακαλώ" και
Στις ΗΠΑ δεν ήξεραν τι σημαίνει "υπόλοιπος κόσμος"...

0 σχόλια:


 

Copyright ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ anmad[at]yahoo[dot]gr